Styrelse

Askersundsbostäder har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Nedanstående ledamöter och suppleanter är utsedda till och med årsstämman 2019.

Ledamöter
Rolf Karlsson (S), ordförande
Marina Carlsson (S), vice ordförande
Peder Fries (MP)
Staffan Korsgren (FP)
René Francis (M)

Suppleanter
Elisabeth Lennartsson (S)
Per Hesse (S)
Leif-Åke Johansson (S)
Peter Danielsson (C)
Bo Sylwan (M)

 

Askersundsbostäder AB

Askersunds Industrifastigheter AB