Så här går det till

Så här går det till

Alla uppsagda lägenheter, garage, p-platser och lokaler lägger vi ut på hemsidan under rubriken ”Lediga objekt”. Här söker du själv bland det som finns ledigt och samtliga objekt ligger på hemsidan i minst 7 dagar.

En aktiv kö

Alla som står i vår bostadskö måste själva aktivt söka. När du hittar det som du är intresserad av fyller du i och skickar in den intresseanmälan som finns under varje ledigt objekt.

Vem erbjuds visning?

Den person som stått längst tid i kön, och har skickat in en intresseanmälan för aktuellt objekt, får ett erbjudande om visning. Vi skickar ut ditt erbjudande både per post och e-mail.

Tackar du nej efter att ha erbjudits visning till tre olika lägenheter ändras din köplats till det datum då du tackat nej till den tredje lägenheten. Kom ihåg att alltid svara på de erbjudanden du får, lämnar du inget svar alls så avslutas din köplats.

När du fått en lägenhet

När du tackat ja till en lägenhet så avslutas din köplats. Vill du sedan byta lägenhet måste du återigen ställa dig i vår kö.

 

För att hyra lägenhet krävs:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Inkomst (t.ex. anställning, pension eller a-kassa som gäller minst 6 mån).
  • Du ska inte ha några hyresskulder.
  • Om du inte uppfyller våra ekonomiska krav gällande inkomst eller skulder/betalningsanmärkningar görs en individuell prövning om du kan godkännas som hyresgäst med borgenär.

Flytt inom Askersundsbostäder:

  • Du ska ha skött dina hyresbetalningar och inte ha någon skuld till Askersundsbostäder.
  • 3 månaders uppsägningstid gäller.